Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel 0570-500940

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.
U kunt ook uw vraag stellen via de mail. U kunt dan een mail sturen naar: teunissen@hcdo.nl. De assistentes lezen als eerste deze mail en dan gaat hij door naar de huisarts.

Wij proberen binnen 2 werkdagen te antwoorden.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

0570-500940

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

Tussen 12.30 en 13.30 is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

In de regio Deventer zijn veel huisartsen die geen nieuwe patiënten meer aan kunnen nemen, dat is niet prettig als u een nieuwe huisarts zoekt.

Daarom is het belangrijk dat jonge ambitieuze huisartsen de kans krijgen een huisartsenpraktijk op te bouwen en dat willen wij graag ondersteunen.

Bij onze huisartsenpraktijk gaat huisarts Emel Bicer per 1 oktober bij ons aan de slag.

Emel is een fijne collega met wie wij nu al veel samenwerken, u bent van harte welkom om zich bij haar in te schrijven.

Onder het kopje personeel stelt Emel zich aan u voor.

U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, graag tot ziens op de praktijk.

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Heeft u een klacht? Praat erover met uw huisarts.

In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter gebeuren dat u een klacht hebt. Uw klacht kan gaan over de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid.

Bespreek uw klacht eerst met uw huisarts. Hij of zij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten? Of komt u er samen met uw huisarts niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk.
U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl. Of bel met de klachtenfunctionaris 0570-501770.

Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op http://www.skge.nl.

Ga naar online klachtenformulier

Bel 112 in geval van levensbedreigende situaties

Is het een spoedgeval of twijfelt u over de ernst van de klachten? Neem dan telefonisch contact op: 0570-500940.

Over de praktijk

Welkom bij huisartsenpraktijk Teunissen.

De praktijk is open voor nieuwe patienten uit Deventer, Schalkhaar en de Vijfhoek.
U bent van harte welkom

U vindt hier alle informatie over onze praktijk: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden van de praktijk en informatie over de waarneming in avond en weekend. Daarnaast zijn er links te vinden naar interessante websites over gezondheid en ziekten.

 

 

Openingstijden

Meer informatie

 • We streven er naar om zoveel mogelijk open te zijn tijdens de vakanties en diensten van dr. Teunissen.
  Tijdens zijn afwezigheid werken dr. Bicer en dr. Tsaparas

   

   

   

 • Academische praktijk

  Huisartsenpraktijk Teunissen is een academische praktijk. Dat houdt in dat wij gegevens verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek, nieuwe mensen opleiden en onderwijs bieden aan (medische) studenten.

  Wetenschappelijk onderzoek en uw privacy

  Onze huisartsenpraktijk levert gegevens aan voor wetenschappelijk onderzoek

  Wetenschappelijk onderzoek helpt huisartsen om steeds betere zorg te kunnen bieden. Voor dit onderzoek worden medische gegevens die uw huisarts noteert in het elektronisch patiëntendossier gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om de klacht of aandoening waar u voor komt, welke medicijnen worden voorgeschreven, of naar een specialist wordt verwezen en uitslagen van metingen. Deze gegevens worden door uw huisartsenpraktijk, zonder naam of adres, doorgegeven aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc voor wetenschappelijk onderzoek.

  De bescherming van uw privacy

  Bij het doorgeven en gebruiken van medische gegevens staat uw privacy altijd voorop. Het Radboudumc ontvangt dan ook alleen gepseudonimiseerde gegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw naam en adres worden vervangen door een codenummer dat alleen bij uw huisarts bekend is. De onderzoekers weten dus niet van wie de gegevens zijn. Het Radboudumc slaat de ontvangen gegevens veilig op en volgt de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG). Ook is in het Radboudumc een Functionaris Gegevensbescherming aanwezig die hierop toezicht houdt. Daarmee zijn uw persoonlijke gegevens beschermd.

  Bezwaar tegen het gebruik?

  Wilt u niet dat uw medische gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek kunt u dit aan uw huisarts of de praktijkassistente doorgeven. Uiteraard zal dit niet ten koste gaan van de zorg die wij u geven.

  Meer weten?

  Vraag het uw huisarts of kijk op www.radboudumc.nl/healthdata.

  Uw huisartsenpraktijk is lid van het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk – een netwerk van regionale huisartsenpraktijken dat medische gegevens uit hun praktijken aanlevert voor wetenschappelijk onderzoek.

 • Huisbezoek is bedoeld voor patiënten die om een medische reden niet naar de praktijk kunnen komen.

  De praktijk biedt voor patiënten echter betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden.

  Zou u een huisbezoek graag voor 10.00 uur ’s morgens willen aanvragen?

  De assistente zal altijd naar de reden van een huisbezoek vragen.

 • Dagelijks tussen 12.30.00 en 13.30 of tussen 16.00 en 17.00 wordt u teruggebeld.

  Dit is alleen bedoeld voor uitslagen van foto’s en bloedonderzoek of korte vragen.

  Denkt u meer tijd nodig te hebben, wilt u dan een afspraak maken?

 • De waarneming ‘s avonds na 17.00 uur, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio samen.

  U kunt een beroep doen op de huisartsenpost voor spoedeisende medische hulp. U dient eerst te bellen, indien mogelijk:

  Tel: 0570-501777

  Adres:

  Nico Bolkesteinlaan 75 A,
  7416 SE Deventer

  (dit is de spoedpost van het Deventer Ziekenhuis, vlak naast de praktijk)

 • Huisarts Erik Teunissen is  als reizigersgeneeskundige geregistreerd bij het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

  Het reizigersconsult
  In het reizigersconsult komen zaken ter sprake als uw reisschema, specifieke gezondheidsadviezen, vaccinaties en zonodig malaria-profylaxe. Plant u het consult vroeg, minimaal 8 weken voor vertrekdatum. U kunt hiervoor het onderstaand formulier invullen en verzenden, waarna de assistente contact met u opneemt om een afspraak te maken. Vergeet u niet om dan uw oude vaccinatieboekje mee te nemen. Haal voor uw consult uw vaccins op bij uw apotheek.
  We raden u aan tevoren betrouwbare medische informatie door te nemen via de site van het LCR waaronder ook de reizigersfolders over specifieke ziekten en vragen.
  Er worden, conform de landelijke richtlijnen, géén reizigers-vaccinaties gegeven zónder voorafgaand reizigersconsult.

  Kosten
  Een reizigersadvies kost € 25,- voor volwassenen en € 15,- voor kinderen t/m 15 jaar. Dit is exclusief de kosten van vaccins en eventuele malariaprofylaxe. Wij verzoeken u deze kosten contant te voldoen aan de balie, na afloop van uw consult.

  Aanvraagformulier reisconsult(3)

  Stap 1 van 3 - Reisgegevens

  33%

  • Land, plaats(en) en/of gebied

 • We hebben op dinsdag avondspreekuur van 18.00 – 20.00 uur.

  Dit spreekuur wordt gedaan door dr. Bicer.

  De praktijk is dan telefonisch niet bereikbaar.

 • Per 25 mei 2018 geldt een nieuwe privacywet !

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze huisartsenpraktijk Teunissen, bepaalde plichten en heeft de patiënt bepaalde rechten. In onze huisartsenpraktijk kunnen persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de huisartsenpraktijk Teunissen of aan de balie, u moet zich dan legitimeren.

  Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  De uitgebreide tekst kunt u vinden in het AVG document op onze website.

  Mocht u hulp nodig hebben, om duidelijk te krijgen wat de wet voor u betekent, dan helpen wij u graag!

   

 • Naast de normale werkzaamheden biedt Huisartsenpraktijk Teunissen veel extra mogelijkheden aan. Hieronder vindt u een overzicht van ons uitgebreide en unieke zorgaanbod.

  • Astma: om vast te stellen of u astma heeft, kan u door uw huisarts verwezen worden voor een longfunctietest. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Dit kan kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten veroorzaken en is vaak het gevolg van een allergie. Ook zonder allergie kan astma optreden. Het kan al op jonge leeftijd voorkomen. Niet iedereen die benauwd is (geweest) of hoest heeft astma. Kenmerkend van astma is dat perioden met en zonder klachten elkaar afwisselen.
  • COPD:  Ook bij COPD kunnen vernauwingen van de luchtwegen benauwdheidsklachten veroorzaken. COPD ontstaat meestal pas na het 40ste jaar bij mensen die gerookt hebben of langdurig met bepaalde stoffen in contact geweest zijn. Bij COPD zijn er eigenlijk geen klachtenvrije perioden. De klachten kunnen door bijvoorbeeld medicijnen wel verbeteren/stabiliseren of door luchtweginfectie (tijdelijk) toenemen.
  • CVRM: in onze praktijk kunt u terecht voor diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor patiënten met hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk. Inclusief leefstijladviezen en begeleiding bij patiënten met een verhoogd risico van eerste of nieuwe manifestaties van HVZ (myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct, TIA, aneurysma aorta en perifeer arterieel vaatlijden). Voor deze patiënten is het belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden. Uw huisarts kan deze controle bij u uitvoeren.
  • Diabetes mellitus: diabetes mellitus (letterlijk ‘zoete doorstroming’) is een ziekte die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucose waarden. De term suikerziekte (en in de volksmond suiker) wordt ook wel gebruikt, maar wordt door sommigen afgeraden omdat deze verkeerde associaties zou oproepen, zoals dat diabetes zou ontstaan door te veel suiker te eten, of dat men geen suiker zou mogen eten als men diabetes heeft. Patiënten met diabetes hebben een hoger risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit vergt een persoonlijke benadering en daarvoor zijn een aantal onderzoeken nodig. Voor patiënten met diabetes is het belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden. Hiervoor kunt u terecht in onze praktijk.
  • e-Consult: de praktijk maakt gebruik van het e-Consult. Hier kunt u online uw vraag aan de huisarts vragen. Zie voor meer informatie het kopje e-Consult
  • ECG: een elektrocardiogram (in de volksmond een hartfilmpje) is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Uit een ECG is veel informatie te krijgen over de werking en de conditie van de hartspier. Bij een ECG krijgt u elektroden op uw huid geplakt. De elektroden vangen signalen op die bij het samentrekken van het hart ontstaan. Deze geven de activiteit van het hart weer. Een ECG kan gemaakt worden terwijl u ontspannen op een onderzoekstafel ligt. Het onderzoek duurt maximaal 10 minuten.
  • Hulp bij stoppen met roken: stoppen met roken is niet alleen willen maar vooral kunnen. We kunnen u helpen om dit te kunnen door middel van motiverende gesprekken en/of medicatie. Alle zorgverzekeraars vergoeden de gesprekken en medicatie. Wanneer u stopt met roken, krijgt uw lichaam plotseling geen nicotine meer. In de eerste weken kunnen daardoor ontwenningsverschijnselen ontstaan zoals humeurigheid, rusteloosheid, ongeduld, hoofdpijn, slapeloosheid of slecht kunnen concentreren. U kunt last krijgen van koude rillingen en tintelingen in de handen en voeten. De eetlust kan toenemen en de stoelgang kan traag zijn. Het is moeilijk om te stoppen, maar zeker niet onmogelijk! Wij helpen u graag door deze periode heen!
  • Kleine chirurgische ingrepen: kleine chirurgische ingrepen zijn operaties die uit te voeren zijn onder plaatselijke verdoving. Onder deze ingrepen vallen bijvoorbeeld: een ingegroeide teennagel, het verwijderen van een moedervlek, talgkliercyste, lipoom, fibroom of wratten.
  • SOA spreekuur: de meeste soa zijn redelijk makkelijk te genezen, maar als een soa niet op tijd behandeld wordt kan het ernstige gevolgen hebben. Het is mogelijk dat je, zonder dat je het weet, met een soa rondloopt en je het ongemerkt doorgeeft. Bij klachten raden u aan direct contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. Tijden het spreekuur kan het volgende aan bod komen: testen op onder meer chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv, hepatitis A, B en C, vragen over soa, hiv en seksualiteit. Ook kan diagnostiek, behandeling en verwijzing worden besproken. Tijdens het gesprek met de huisarts wordt een risico-inventarisatie gemaakt. Samen bepaalt u welke testen zinvol zijn om te doen. Zo moet er bijvoorbeeld, als er geen soa-klachten zijn, voor een betrouwbare testuitslag voor chlamydia en gonorroe minimaal drie weken zitten tussen een risicocontact en het testen. Voor syfilis, hiv en hepatitis B is die periode drie maanden na het risicocontact. Houdt u er rekening mee dat de laboratorium kosten altijd van uw eigen risico af gaan, zelfs als uw valt binnen een van de risicogroepen.
  • Spiraal plaatsen/verwijderen: het spiraaltje is kunststof ankertje (24 tot 36 mm lang) dat in de baarmoeder wordt geplaatst om een zwangerschap te voorkomen. Er zitten twee draadjes aan vast die uit de baarmoedermond hangen. Deze draadjes zijn nodig om het spiraaltjes later weer te kunnen verwijderen. Bij het vrijen merken u en uw partner niet van het spiraaltje. Samen met uw huisarts bespreekt u welke spiraal het beste bij u past. Een spiraaltje wordt door uw huisarts geplaatst.
  • In de praktijk is een Jeugdconsulente aanwezig op maandagochtend en op donderdagochtend vanuit de gemeente Deventer. Na verwijzing van de huisarts kunt u bij deze consulent terecht. De jeugdconsulent begeleidt kinderen met psychische problemen, biedt ondersteuning bij de opvoeding en begeleidt verwijzingen naar gespecialiseerde zorg.
  • Diëtiste: de diëtiste is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten die te maken hebben met voeding gerelateerde klachten en ziekten. Ze behandelt patiënten met overgewicht en ondergewicht, suikerziekte, verhoogd cholesterol en andere aandoeningen.
 • In de praktijk kunt u langs komen om uw wratten aan te laten stippen.

  Wilt u de assistente bellen om een afspraak hiervoor te maken?

 • Hieronder vind u een link naar ons jaarverslag van 2018.

  Het jaarverslag is voor ons belangrijk om terug te blikken wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en voor u als patiënt geeft het helderheid over wat er zich in de praktijk afspeelt. 

  Jaarverslag 2018ET

Handig om te weten

MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken veilig, makkelijk en snel te regelen.

Vraag uw huisarts of apotheker om u aan te melden.

Lees meer

Met de ‘Dokter Dichtbij’ app kunt u gemakkelijk contact maken met uw eigen huisarts. Zo is de huisarts altijd dichtbij!
Vanaf nu is het mogelijk om ook online bij ons een afspraak te maken, een medische vraag te stellen (e-consult) en herhaalmedicatie aan te vragen.

Lees meer

NHG geaccrediteerd.

Onze huisartsenpraktijk heeft een keurmerk, de praktijk is in februari 2019 NHG-geaccrediteerd. Dat is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het is toegekend na een onafhankelijke beoordeling op basis van landelijk vastgestelde normen.

Natuurlijk wordt u als patiënt daar niet meteen beter van. Maar het keurmerk zegt wel dat u een gerechtvaardigd vertrouwen mag hebben dat in onze praktijk verantwoorde zorg wordt geleverd. NHG-praktijkaccreditering gaat bij het beoordelen van huisartsenpraktijken uit van wat u als patiënt mag verwachten van een goede huisartsenpraktijk.
Dat wil zeggen:

 • goede en veilige zorg
 • deskundig personeel
 • klantgerichtheid
 • bereikbaarheid
 • goede samenwerking met andere zorgverleners

Ook uw ervaring als patiënt telt mee. Pas als het allemaal op orde is krijgt een praktijk het NHG-keurmerk.
Elk jaar wordt opnieuw getoetst, waarbij we laten zien dat voortdurend wordt gewerkt aan betere zorg. Daar plukt u als patient de vruchten van. De best mogelijke zorg, daar gaan we voor.

Uw mening telt voor onze praktijk.
Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? Laat het ons praktijkteam weten. We doen er graag ons voordeel mee.

Medewerkers

Erik Teunissen
Huisarts

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Meer over Erik Teunissen

Emel Bicer
Huisarts

Werkt op maandagochtend, dinsdagmiddag en avond, donderdag en vrijdag.

Meer over Emel Bicer

Alexandra Tsaparas
Huisarts

Werkt op de woensdag

Marga Balt
PA in opleiding

Werkt op dinsdag, woensdag, om de donderdag en de vrijdag.

Meer over Marga Balt

Ilona Wijnberg
Assistente

Werkt op maandag, dinsdag en vrijdag

Meer over Ilona Wijnberg

Emma Linker
Assistente en praktijkondersteuner somatiek in opleiding

Werkt op maandag, woensdagochtend en vrijdag.

Meer over  Emma Linker

Erna Ligtenberg
Assistente

Werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

Meer over Erna Ligtenberg.

Sharon Dunhoft
Assistente

Werkt op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Evert Drenth
Praktijkondersteuner-ggz

Werkt op woensdag en donderdag

Meer over Evert Drenth

Liselotte Roelvink
POH-GGZ in opleiding

Werkt op de donderdagochtend.

Meer over Liselotte Roelvink

 

Els Resink
Praktijkondersteuner-somatiek

Werkt op maandag en dinsdag

Meer over Els Resink

Marel Bosman
Praktijkondersteuner-somatiek

Werkt op woensdag en vrijdag

Meer over Marel Bosman

Mirjam Tervoert
Praktijkmanager

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent